1. HUSDYR OG LANDBRUKSARTIKLER
2. GJERDEUTSTYR
3. OLJEUTSTYR/PAPIR/SILOSAFT
4. HANSKER
5. BOLT/SKRUER/HENGSLER/KJETTING
7. TRAKTORREKVISITA
8. RØRDELER/FESTER/SLANGER
9. DRENS OG OVERVANN
10. MALEUTSTYR/TAPE
11. HJEM, HAGE OG FRITID
12. EL.- OG HÅNDVERKTØY
13. SKADEDYR/MOSE/UGRESS
14. STØVLER/SKO/KLÆR/VERNEUTSTYR
15. KJÆLEDYR OG HESTE REKVISITA
16. VASKEMIDDEL/DESINFEKSJON ECOLAB
17. FUGLEMAT
18. GRINDER
BILLIGKROKEN - DIVERSE
BILLIGKROKEN 0,2-2 KR MARKED
BILLIGKROKEN - 5-10 KR MARKED
BILLIGKROKEN - 24 KR MARKED
BILLIGKROKEN - 100 KR MARKED
BILLIGKROKEN HAGEUTSTYR ETC.
PRODUKTKATALOGER
 
Velkommen til Nærbø Maskin AS
 
Engrosfirma innen landbruk, vaskemiddel, hus og hage
 
Kjære kunde
Til info
 
Med bakgrunn i fortsatt global ustabilitet i varer og logistikk, samt utbredt mangel/økende produksjonskostnader på råvarer, har ECOLAB orientert oss om en prisjustering fra og med 1. desember 2021 for å møte de faktiske kostnadsøkningene på råvarer. 
 
Med bakgrunn i dette vil vi få ett generelt tillegg på 7% på ECOLAB produktlinjer fra og med 1. desember 2021, og varsler derved en tilsvarende prisoppgang på våre ECOLAB produkter fra Nærbø Maskin AS fra og med 1. desember 2021. Bestillinger før 25. november 2021 vil bli levert med nåværende priser, for levering ut året 2021. 
 
Ta gjerne kontakt for spørsmål